Groepstrajecten op maat (preventie schooluitval, activering thuiszitters)

 

Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever stellen wij samen een programma samen voor groepen jongeren. Wij werken samen met onderwijsinstellingen (met name ROC’s) aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en met de gemeente Utrecht aan het activeren van thuiszitters. Voorbeelden van groepstrajecten zijn: ‘De Held haalt zijn diploma’ en ‘De Held staat op’.

 

De trajecten bestaan uit een combinatie van onderstaande modules:

 

 

Individuele coaching is gericht op het wegwerken of beter leren omgaan met individuele obstakels (draken) die in de weg staan. Dit kunnen psychische factoren zijn (ADHD, ODD, CD, angststoornis, stemmingsstoornis) maar ook sociale of omgevingsfactoren (stoornissen in ouder-kind relatie, ‘verkeerde’ vrienden, justitie, verslaving). De coaching is gericht op het hele systeem van de leerling (ouders, familie, vrienden). Indien nodig worden andere disciplines ingezet zoals: onderzoek, diagnose, psychiatrie, EMDR, cognitieve gedragstherapie. De gezinscoaching vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de GZ psycholoog van de Opvoedpoli (2e lijns GGZ/AWBZ erkende jeugdhulpverlener) en wordt gefinancierd vanuit de GGZ.

 

Groepstrainingen; tijdens sportlessen trainen de deelnemers sociaal-emotionele vaardigheden als agressie-regulatie, weerbaarheid, contact maken en verbinden, richten van aandacht, kracht en rust in jezelf vinden. Sport is een uitstekend middel om aan te sluiten bij de behoefte, leerstijl en belevingswereld van jongeren. Door middel van het sporten maken wij makkelijk en snel contact met onze cliënten. Dit echte, wederzijdse contact leidt tot vertrouwen, betrokkenheid en motivatie voor gedragsverandering. Wij gebruiken methodieken en oefenvormen uit oosterse vecht- en meditatiekunsten, psychomotorische therapie,  bewegingsonderwijs, Rots en Water en boksen.  

 

Ook bieden wij groepslessen aan die specifiek gericht zijn op het oriënteren op, zoeken, vinden en behouden van school en werk. Denk hierbij aan loopbaan oriëntatie, sollicitatie en presentatie training, discipline en doelgerichtheid, plannen en overzicht krijgen. Ook deze lessen geven wij op een manier die aansluit bij de belevingswereld en de leerstijl van de deelnemers. Bewegen en activeren is ook hierin een belangrijk instrument.

 

Voorbeelden van groepstrainingen zijn

 

Module

Beschrijving

Psychologische basisbehoefte[1]

Focus en doelgerichtheid

In een combinatie van krachttraining en ‘mindfullness’ trainen wij discipline, doelgerichtheid en doorzettingsvermogen. Deelnemers ervaren dat het behalen van hun eigen, autonome keuzes haalbaar is en goed voelt. 

Autonomie

Vechtsport en controle

In het boksen (h)erkennen wij het gevoel van opbouwende spanning. Wij trainen het ontspannen in spannende situaties en het krachtig en rustig (vanuit autonomie) reageren

Autonomie

Teamsport, samenwerken en verbinden

In uiteenlopende teamsporten ervaren deelnemers het plezier en voldoening van samenwerken en verbinden. Ze oefenen dit met teamgenoten (zelfde belang) en met tegenstanders (tegenovergesteld belang) en met mensen die op hen lijken of juist anders zijn.

Goede relaties

Sport en spel en plezier

Trefbal, apenkooien of hindernisslagbal……. voor de meesten van ons goede herinneringen. Wij spelen deze spellen om plezier te maken, het leuk te hebben en daarin de verbinding met elkaar te ervaren. Maar ook hierin lopen de emoties hoog op en leren wij hiermee om te gaan.

Goede relaties

Laat zien wat je kan

Deelnemers werken toe naar een (mini) voorstelling waarin ze laten zien wat ze kunnen. Dit kan door middel van uiteenlopende activiteiten als: circus, breakdance, minitrampoline, voetbalskills, free-running e.d.

Competentie

Kracht, rust en zelfvertrouwen

Aan de hand van boksen (inclusief kracht- en conditie training) ontdekken deelnemers dat hun kracht en rust bij elkaar horen. Ze leren dat ze deze altijd kunnen aanwenden in hun leven

Competentie

 


Helden onder elkaar;  onze deelnemers vormen een community. Onderdeel van deze community zijn de (ex) deelnemers zelf, professionals en vrijwilligers. Rondom het sporten ontmoeten wij elkaar, inspireren wij elkaar en leren we elkaar kennen. De deelnemers ontmoeten rolmodellen die deuren voor hen openen richting opleiding, stage of bijbaan. De vrijwilligers en professionals krijgen de gelegenheid om in contact te treden met Utrechtse jongeren, hen te leren kennen, samen te sporten en een bijdrage te kunnen leveren. Deelnemers worden onderdeel van een positief netwerk, ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dit verhoogt hun vertrouwen en opent nieuwe en realistische perspectieven.

 [1] In onze visie staan de 3 psychologische basisbehoeften zoals beschreven door Luc Stevens centraal. Zie onze visie beschrijving op www.dewegvandeheld.nl