Individuele trajecten voor jongeren met GGZ indicatie

 

Wij bieden intensieve individuele coachingstrajecten aan jongeren met duidelijk omschreven hulpvragen en leerdoelen. Zij worden aangemeld of doorverwezen door hun ouders, school, bureau jeugdzorg, jongerenloket, jeugdreclassering of huisarts. Dit individuele trajecten richt zich op de belangrijkste leefgebieden van de jongere. Indien nodig worden naast coaching andere disciplines ingezet als diagnose, onderzoek, psychiater, cognitieve gedragstherapie, schuldhulpverlening e.d.

 

De individuele trajecten zijn op maat gemaakt en bestaan uit een combinatie van onderstaande modules. De specifieke inzet per module wordt bepaald door de deelnemer en zijn ouders in samenspraak met zijn coach vanuit De Weg van de Held en zijn verwijzer. De modules die ingezet worden zijn:

 

Individuele coaching is gericht op het wegwerken of beter leren omgaan met individuele obstakels (draken) die in de weg staan. Dit kunnen psychische factoren zijn (ADHD, ODD, CD, angststoornis, stemmingsstoornis) maar ook sociale of omgevingsfactoren (stoornissen in ouder-kind relatie, ‘verkeerde’ vrienden, justitie, verslaving). De coaching is gericht op het hele systeem van de leerling (ouders, familie, vrienden). Indien nodig worden andere disciplines ingezet zoals: onderzoek, diagnose, psychiatrie, EMDR, cognitieve gedragstherapie. De gezinscoaching vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de GZ psycholoog van de Opvoedpoli (2e lijns GGZ/AWBZ erkende jeugdhulpverlener) en wordt gefinancierd vanuit de GGZ.

 

 

Groepstrainingen; tijdens sportlessen trainen de deelnemers sociaal-emotionele vaardigheden als agressie-regulatie, weerbaarheid, contact maken en verbinden, richten van aandacht, kracht en rust in jezelf vinden. Sport is een uitstekend middel om aan te sluiten bij de behoefte, leerstijl en belevingswereld van jongeren. Door middel van het sporten maken wij makkelijk en snel contact met onze cliënten. Dit echte, wederzijdse contact leidt tot vertrouwen, betrokkenheid en motivatie voor gedragsverandering. Wij gebruiken methodieken en oefenvormen uit oosterse vecht- en meditatiekunsten, psychomotorische therapie,  bewegingsonderwijs, Rots en Water en boksen.  

 

Ook bieden wij groepslessen aan die specifiek gericht zijn op het oriënteren op, zoeken, vinden en behouden van school en werk. Denk hierbij aan loopbaan oriëntatie, sollicitatie en presentatie training, discipline en doelgerichtheid, plannen en overzicht krijgen. Ook deze lessen geven wij op een manier die aansluit bij de belevingswereld en de leerstijl van de deelnemers. Bewegen en activeren is ook hierin een belangrijk instrument.

 

 

Helden onder elkaar;  onze deelnemers vormen een community. Onderdeel van deze community zijn de (ex) deelnemers zelf, professionals en vrijwilligers. Rondom het sporten ontmoeten wij elkaar, inspireren wij elkaar en leren we elkaar kennen. De deelnemers ontmoeten rolmodellen die deuren voor hen openen richting opleiding, stage of bijbaan. De vrijwilligers en professionals krijgen de gelegenheid om in contact te treden met Utrechtse jongeren, hen te leren kennen, samen te sporten en een bijdrage te kunnen leveren. Deelnemers worden onderdeel van een positief netwerk, ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dit verhoogt hun vertrouwen en opent nieuwe en realistische perspectieven.