Over De Weg van de Held


Missie

Wij bieden jongeren de begeleiding en de mogelijkheden om de Held in zichzelf te ontdekken; zij slaan zelf een nieuwe Weg in. Zij voelen zich sterker en rustiger waardoor zij hun eigen leven op het spoor krijgen en een bijdrage kunnen leveren aan de mensen om hen heen. Wij zetten hiervoor het volgende aanbod in:

 

 

 

Helden maken hun eigen dromen waar en leveren een bijdrage aan de mensen om hen heen. Wij richten onze aandacht (vooralsnog alléén) op Utrechtse jongeren.

 

Visie

In de ontwikkeling naar volwassenheid komen jongeren van alles tegen; naast mogelijkheden en plezier komen zij tegenslagen en obstakels tegen. Sommigen van hen groeien op in een gespreid bedje met veel kansen en ondersteuning. Anderen staan er alleen voor en hebben te maken met psychische-, sociaal-emotionele- en gedragsproblematiek.

 

Wij zien dat iedere jongere de wens heeft om zijn[1] kwaliteiten op een positieve manier in te zetten. Gebrek aan vertrouwen in zichzelf, goede relaties en balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in veel gevallen de oorzaak van het afwijkende gedrag. De ingezette verkokerde en vanuit aanbod gestuurde hulpverlening volstaat niet om de negatieve spiraal om te buigen in een positieve.

 

Wij geloven dat effectieve begeleiding van jongeren begint bij het erkennen, waarderen en vervullen van de 3 psychologische basisbehoeften[2]:

 

Competentie          Ik kan het!

Wij richten de aandacht (van de deelnemers, hun ouders, leraren, bazen e.d.) op de kwaliteiten en de talenten van de deelnemer. Zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en vertrouwen dat verandering mogelijk is zijn noodzakelijk voor gedragsverandering.  

 

Autonomie              Ik maak mijn eigen keuzes!

Jongeren maken hun eigen keuzes, of wij dat nou willen of niet. Wij bekrachtigen onze deelnemers hierin; een Held neemt zijn roer in eigen handen en kiest zelf de richting. We sluiten aan bij de vraag, de belevingswereld en de wil van de deelnemer. Het nemen van verantwoordelijkheid en omgaan met vrijheid is wat de jongere aan het leren is. Hierin heeft hij ruimte en duidelijke grenzen nodig.  

 

Relaties                    Ik word gezien en gewaardeerd!

Iedereen wil gezien, gehoord, gekend en erkend worden. Agressie, oppositioneel en teruggetrokken gedrag is veelal een roep om aandacht en waardering. Verbinden, contact aangaan en empathisch vermogen leer je in een veilige, vertrouwde omgeving van rolmodellen die aandacht en geduld hebben. Juist jongeren die dit (nog) niet geleerd hebben, hebben hier sterke behoefte aan.[1] Voor de leesbaarheid gebruiken wij in deze tekst de mannelijke vorm, ons aanbod is echter bedoeld voor jongens en meiden

[2] Gebaseerd op de theorie van Luc Stevens