Achtergrond informatie

In de ontwikkeling naar volwassenheid komen jongeren van alles tegen; naast mogelijkheden, plezier en ondersteuning komen zij ook tegenslagen en obstakels tegen. Sommigen van hen groeien op in een gespreid bedje met veel kansen en ondersteuning. Anderen staan er meer alleen voor, krijgen al op jonge leeftijd te maken met grote vrijheid en verantwoordelijkheid. Het ontbreekt hen aan rolmodellen, aandacht en grenzen.

 

Sommige van deze jongeren verliezen het contact met zichzelf en met hun omgeving; ze verliezen het contact met de Held in zichzelf. Ze maken onhandige en onlogische keuzes waarmee ze zichzelf en de mensen in hun omgeving te kort doen. Hun omgeving weet niet goed hoe hiermee om te gaan, verstarren of raken in paniek. Ouders en mentoren kiezen veelal voor een aanpak van strenge regels en duidelijke straffen. Als dit niet werkt worden de regels nog strenger of laten ze de jongere juist los. Er is in beide gevallen geen sprake van verbinding en contact, terwijl dat hetgeen is wat de jongere nodig heeft. Wat begon als onschuldig licht afwijkend gedrag verandert in antisociaal en oppositioneel gedrag. Er ontstaat een negatieve spiraal waarin beide partijen hun stellingen betrekken. Dit resulteert in onhoudbare situaties thuis, grensoverschrijdend gedrag op straat, schooluitval en criminaliteit en daarmee de bovengenoemde cijfers.

 

Voor de stad Utrecht gelden de volgende cijfers: