Visie


In de ontwikkeling naar volwassenheid komen jongeren van alles tegen; naast mogelijkheden en plezier komen zij tegenslagen en obstakels tegen. Sommigen van hen groeien op in een gespreid bedje met veel kansen en ondersteuning. Anderen staan er meer alleen voor. Dat neemt niet weg dat voor iedereen op een gegeven moment de tijd rijp is om naar zichzelf te gaan kijken. Uiteraard geldt dat voor ons als volwassenen ook nog steeds.

Wij zien dat iedere jongere de wens heeft om zijn kwaliteiten op een positieve manier in te zetten. Gebrek aan vertrouwen in zichzelf, goede relaties en balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in veel gevallen de oorzaak van het afwijkende gedrag.

Wij zien dat de behoefte aan authenticiteit (jezelf zijn) en de behoefte aan verbinding met de ander essentieel zijn in jouw ontwikkeling. Soms gaan deze twee goed samen …. en soms zorgen ze voor wrijving of conflict. Jezelf zijn, jezelf ontdekken en jouw eigen keuzes maken zorgen voor conflicten met de mensen (ouders, leerkrachten, politie) om je heen. Of andersom … het zorgdragen voor (jouw verbinding met de) ander zorgt voor het wegcijferen (of niet ontdekken – ontwikkelen) van jezelf.

Kortom, wij geloven in een gezonde balans tussen authenticiteit (jezelf kunnen zijn en van jezelf houden zoals je bent) en prettige en veilige connectie met de ander. Deze twee behoeften lijken wel eens strijdig te zijn met elkaar. Vaak gaan we dan vechten of vluchten en dat resulteert in:

Sport is een mooi middel om op zoek te gaan naar de juiste balans hierin. Met plezier, lichtheid, aandacht en helderheid gaan wij met onze jongeren gezamenlijk op weg.