Ons logo

De psychologische basisbehoeften zoals beschreven in onze visie komen terug in ons logo. Iedere deelnemer, medewerker en samenwerkingspartner is een Held. Wij zijn allemaal ‘op weg’; hierin zijn we uniek en gelijkwaardig. We zijn allemaal zowel leerling als leraar.

1   De open hand (goede relaties)

Contact is de basis van ons werk. Het contact leidt tot vertrouwen, betrokkenheid en motivatie tot gedragsverandering. Wij treden onze deelnemers en onze samenwerkingspartners met toegestoken, open en uitnodigende hand tegemoet. Wij veroordelen niet maar maken contact en gaan samen op onderzoek. Wij waarderen het contact dat wij hebben met de mensen om ons heen.

 

logo.png

2   Beide voeten op de grond (autonomie)

Wij trainen en motiveren onze deelnemers om zichzelf beter te leren kennen en daarmee bewuste, autonome keuzes te maken. Dit doen wij op een eerlijke, krachtige en rustige manier; met beide voeten op de grond.

3   Het zwaard (gevoel van competentie)

De deelnemers slijpen hun zwaard door het trainen en vergroten van hun kwaliteiten. Ze worden letterlijk en figuurlijk sterker en versterken bovendien hun gevoel van competentie (ik kan het). Dit leidt tot een verhoogd zelfvertrouwen.

 

Iedere Held komt moeilijkheden, problemen en obstakels tegen op zijn weg. Dit zijn de draken. Vanuit een sterke basis kijken wij met ‘geslepen zwaard’ en ‘open hand’ naar onze draken. Als we onze draak goed in beeld hebben, er contact mee hebben gemaakt zijn we er klaar voor om deze te verslaan.