Werkwijze

Onze visie vertalen wij naar een begrijpelijke, praktische en concrete werkwijze. Al ons werk richt zich op het bekrachtigen van de jongere en zijn directe omgeving. Onze werkwijze rust op vier pijlers:

 

Individuele coaching gericht op psychische of sociaal-emotionele problematiek van de deelnemer. Voorbeelden van leerdoelen zijn: omgaan met  AD(H)D, oppositioneel gedrag en angststoornissen, agressie-regulatie of weerbaarder worden. Het kan ook zijn dat deelnemers hulp nodig hebben bij het aangaan en behouden van sociale contacten, verbeteren van hun relatie met ouders en/of leerkrachten.

Wij richten onze aandacht op het gehele systeem waarin de jongere leeft zoals zijn ouders, leerkrachten en vrienden. Hiertoe werken wij nauw samen met De Opvoedpoli (2e lijns GGZ/AWBZ erkende jeugdhulpverlener).

 

Groepstrainingen; tijdens sportlessen trainen de deelnemers sociaal-emotionele vaardigheden als agressie-regulatie, weerbaarheid, contact maken en verbinden, richten van aandacht, kracht en rust in jezelf vinden. Sport is een uitstekend middel om aan te sluiten bij de behoefte, leerstijl en belevingswereld van jongeren. Door middel van het sporten maken wij makkelijk en snel contact met onze cliënten. Dit echte, wederzijdse contact leidt tot vertrouwen, betrokkenheid en motivatie voor gedragsverandering. Wij gebruiken methodieken en oefenvormen uit oosterse vecht- en meditatiekunsten, psychomotorische therapie,  bewegingsonderwijs, Rots en Water en boksen.  

 

Ook bieden wij groepslessen aan die specifiek gericht zijn op het oriënteren op, zoeken, vinden en behouden van school en werk. Denk hierbij aan loopbaan oriëntatie, sollicitatie en presentatie training, discipline en doelgerichtheid, plannen en overzicht krijgen. Ook deze lessen geven wij op een manier die aansluit bij de belevingswereld en de leerstijl van de deelnemers. Bewegen en activeren is ook hierin een belangrijk instrument.

 

Helden onder elkaar;  onze deelnemers vormen een community. Onderdeel van deze community zijn de (ex) deelnemers zelf, professionals en vrijwilligers. Rondom het sporten ontmoeten wij elkaar, inspireren wij elkaar en leren we elkaar kennen. De deelnemers ontmoeten rolmodellen die deuren voor hen openen richting opleiding, stage of bijbaan. De vrijwilligers en professionals krijgen de gelegenheid om in contact te treden met Utrechtse jongeren, hen te leren kennen, samen te sporten en een bijdrage te kunnen leveren. Deelnemers worden onderdeel van een positief netwerk, ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dit verhoogt hun vertrouwen en opent nieuwe en realistische perspectieven.