Wij bieden specialistische begeleiding aan jongeren uit Utrecht en omgeving. Hierbij zetten we sport en bewegen in als middel om aan de doelen van onze cliënten te werken. We zijn gevestigd op Fort de Bilt aan de rand van Utrecht Oost (naast de Berekuil). Vriendelijkheid, begrip, laagdrempeligheid en ontwikkeling op de doelen staan centraal.

Daarnaast komen wij veel op scholen. Daar werken we samen met leerlingen, docenten en teamleiders aan de uitdagingen binnen het onderwijs. We doen interventies in lastige klassen, coachen en trainen docenten (teams) en werken aan cultuur verandering binnen een school.

Individuele trajecten

Wij begeleiden jongeren en gezinnen uit Utrecht en omliggende gemeenten. In opdracht van Spoor030 en KOOS Utrecht bieden wij deskundige specialistische begeleiding. Wij werken op maat en vraaggericht. De jongere (en ouders) bepalen waar zij aan willen werken. We doen wat nodig is en zijn indien mogelijk het kastje en de muur. We sluiten goed aan bij de jongeren en kijken vooral naar hem of haar en pas in tweede instantie naar het probleem. We werken aan de gestelde doelen in gespreksruimten, sportruimten en buiten in de natuur.

Door middel van sport en bewegen gaan we op zoek naar meer kracht, rust en overzicht. Denk hierbij aan boksen, fitnessen, balsporten, boogschieten en outdoor activiteiten. Vanuit het vertrouwen, de verbinding en het plezier, maken we de vertaalslag naar het dagelijks leven en de lastige situaties waarin onze cliënten terecht komen. Naast onze plezierige toon bieden we duidelijke grenzen.

We hebben veel ervaring in het behandelen en begeleiden van onder andere de volgende doelen:

• emotieregulatie
• weerbaarheid
• angst en somberheid
• schermafhankelijkheid
• sociale isolatie
• schoolproblematiek

Voor verdere informatie en aanmelding kunnen collega’s van Spoor030 en KOOS Utrecht contact opnemen via het contactformulier. Indien er geen verwijzing is vanuit de specialistische jeugdhulp kunnen ouders het traject zelf financieren. In sommige gevallen is de school of het samenwerkingsverband bereid mee te helpen in de financiering.

Groepstrainingen

In opdracht van de Gemeente Utrecht verzorgen wij groepstrainingen voor jongeren uit Utrecht. In al onze groepstrainingen werken we middels sport- en spelactiviteiten aan de doelen van de deelnemers. Denk hierbij aan: balsporten, tik- en behendigheid spellen, boksen, fitness en outdoor activiteiten. Na aanmelding nodigen we jullie uit voor een kennismaking waarin we de doelen bespreken. Dan start de training die 10 weken duurt. We eindigen met een eindevaluatie. De gemeente Utrecht financiert dit aanbod en deelname is dus gratis toegankelijk voor jongeren uit Utrecht. Aanmelding gaat via het buurtteam of via Spoor030 en KOOS Utrecht.

Eind september start de laatste ronde van onderstaande groepstrainingen. Het is nog onduidelijk of de Gemeente Utrecht deze groepstrainingen in 2025 weer gaat financieren. Wij zijn hierover in gesprek met de betrokken organisaties en zullen hierover in november of december informatie publiceren op deze website.

Stop – Denk – Doe

Doelgroep: kinderen uit groep 7 en 8

Deze training is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8 die moeite hebben met impulsbeheersing en/of met het reguleren van hun emoties. Vaardigheden als rekening houden met de anderen, contact maken en samen spelen en bewustwording van eigen gedrag en effect op de ander komen aan bod.

De training vindt plaats op maandagmiddag van 16:00 tot 17.15.

Let op: Deze groep is vol.

De Brug naar de Brugklas

Doelgroep: kinderen uit groep 8

Deze training is voor kinderen voor wie de stap naar de middelbare school groot is. Dit kan om uiteenlopende redenen zo zijn. Denk hierbij aan onzekerheid en weerbaarheid. Ook kan het te maken met onhandig sociaal gedrag waardoor de aansluiting of het presteren op de middelbare school lastig kan worden.Let op: Deze groep is vol

Stevige schoenen

Doelgroep:
– 1 groep voor 12 t/m 14 jarigen –
– 1 groep voor jongeren vanaf 15 jaar –

Deze training is voor jongeren op de middelbare school die in lastige situaties zichzelf wegcijferen, klein maken en in hun schulp kruipen. We gaan met hen aan de slag om te ontdekken waar hun kracht en energie zit. Ook gaan we oefenen met het opkomen voor jezelf, het innemen van ruimte en het aangeven van grenzen.

De groep van 12 t/m 14 is op woensdag van 16:00 tot 17.15.
De groep van 15 plus is op donderdag van 16:00 tot 17.15.
Vanaf week 38 starten de trainingen.

Kracht door macht

Doelgroep:
– 1 groep voor 12 t/m 14 jarigen – Let op: Deze groep is vol !
– 1 groep voor jongeren vanaf 15 jaar –

Deze training is bedoeld voor jongeren op de middelbare school die in lastige situaties hun spanning naar buiten toe uiten (externaliserend). We gaan met hen aan de slag om te leren meer macht te krijgen over hun kracht. Meer regie en keuzemogelijkheden dus op de momenten dat je het lastig hebt. Het beter leren omgaan met je emoties.

De groep van 12 t/m 14 is op woensdag van 16:00 tot 17.15.
De groep van 15 plus is op dinsdag van 16:00 tot 17.15.
Vanaf week 38 starten de trainingen.

Onderwijs

Wij werken in het primaire- , voortgezet- en middelbare beroepsonderwijs. We ondersteunen scholen in hun aanpak van lastige klassen, groepjes en individuele leerlingen. Opdrachten die wij uitvoeren zijn veelal rondom thema’s als:

• Omgaan met zelfbepalend en grensoverschrijdend gedrag
• Lastige klassen
• Handelingsverlegen docenten
• De mismatch tussen straat- en schoolcultuur
• Gebrek aan eenduidigheid in de aanpak door het docententeam

Indien er binnen jouw school andere, aanverwante problemen zijn waarin wij kunnen meedenken en werken gaan we graag in gesprek. Neem hiervoor contact met ons op.

Primair onderwijs

Emotie regulatie, sociale vaardigheden en groepsdynamiek

In het speellokaal of de gymzaal werken wij met de klas en de leerkracht aan het verhelderen van de regels, afspraken en gedrag in de klas. We kijken naar rots en watergedrag en naar wat doe je als je in het oranje bent. We richten de aandacht op zowel de leerkracht als de klas. We werken altijd op maat en op basis van de precieze hulpvraag van de leerkracht.

Voorgezet onderwijs

Omgaan met zelfbepalende leerlingen en lastig functionerende klassen

Het lijkt wel alsof er steeds meer en heftiger probleemgedrag zichtbaar wordt binnen het VO. Vroeger ging het om een enkele leerling die lastig te begeleiden was … nu lijkt het in sommige klassen wel de meerderheid. Samen met het docententeam gaan we aan de slag met de klas. We geven twee tot vier trainingen aan de klas en hebben enkele bijeenkomsten met het docententeam. De opbrengst is dat we het storende gedrag van de normdragers in de klas onder een vergrootglas leggen en we helpen het docententeam om de regie terug te krijgen. We kijken met jullie als team wat er nodig is om jullie sterker te maken zodat er duurzame verandering ontstaat. Naast de trajecten aan hele klassen werken we ook met groepjes storende leerlingen uit een klas. Ook kunnen we een leerling individueel begeleiden.

MBO

Verbinding maken met jezelf, jouw doel en elkaar

Binnen onze individuele en groepstrajecten in het MBO (Sportplus genaamd) ontdekken en verstevigen we de verbinding van studenten met zichzelf. We onderzoeken wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn. Welke draken zijn er te verslaan en waarom zit je eigenlijk op school? De docenten en docententeams begeleiden wij in het maken van contact met zichzelf, hun eigen doelen en ambitie, hun collega’s en hun studenten. Ook binnen het MBO werken wij met de zogenoemde ‘lastige klassen’ en docenten (teams) die zich handelingsverlegen voelen.

Medewerkers

Passend bij onze kernwaarden bestaat ons team uit coaches en trainers die vriendelijk, nieuwsgierig, duidelijk en zorgvuldig zijn. Ieder met eigen deskundigheid en ervaring en allemaal met een groot hart voor jongeren.

Michel Rem

Ik heb De Weg van de Held in 2008 opgericht. Daarvoor was ik gymdocent op verschillende scholen in Utrecht en omgeving. Ik ben vader van een tweeling. Het belangrijkste (en leukste) vind ik het echt kijken naar de ander. Wat denkt en voelt degene die tegenover mij staat. Waardoor gedraagt hij/zij zich zoals hij/zij zich gedraagt? Niet veroordelen op gedrag dus …. maar verkennen waar het vandaan komt en samen op zoek naar mogelijkheden om stappen te zetten.Imre Roos

Na mijn opleiding Omgangskunde heb ik negen jaar op verschillende scholen gewerkt in de regio Utrecht. Ik ben vader van Eden. Mijn interesse gaat uit naar jongeren die iets extra’s nodig hebben. Met name jongeren die vanuit hun behoefte aan autonomie en eigen wil tegen de grenzen van het onderwijs aanlopen. Ik vind het mooi om samen met hen en de mensen om hen heen (ouders, docenten, vrienden) te kijken hoe ze zichzelf kunnen zijn en in verbinding kunnen blijven.

Frederik Bullens

Ik woon samen met mijn vrouw, zoon en dochter. Zoals elk gezin kennen we ‘ups en downs’. Wat ik daarin meemaak en daarvan leer neem ik mee in mijn werk als orthopedagoog en systeemtherapeut. Ik vind het belangrijk dat mensen hun eigen leven kunnen leiden en hun eigen weg kunnen vinden. Maar hoe doe je dat als jongere wanneer volwassenen zoveel voor je invullen en bepalen? Ik werk met jongeren en met hun ouders. Daarnaast heb ik een rol in de werkbegeleiding van collega’s. De werkmodellen van ACT, schematherapie, Verbindend Gezag en hechtingsgerichte systeemtherapie vormen de basis van waaruit ik werk.

Naomi Schager

Als psychotherapeut en oud gymdocente behandel ik jongeren op een actieve en ervaringsgerichte wijze. Ik sluit hierbij aan bij de hulpvraag van de jongeren. Oprechtheid, speelsheid en “out of the box” denken zijn belangrijke waarden in mijn manier van werken. Ik werk voornamelijk met pubers en adolescenten met verschillende soorten problematiek (waaronder angst, somberheid, boosheid, stemmingswisselingen, trauma). Schematherapie, CGT en EMDR zijn invalshoeken van waaruit ik werk. Naast het behandelen van de jongeren heb ik een rol in de werkbegeleiding van de collega’s.

Cris Fugers

Na mijn opleiding Toegepaste psychologie ben ik me verder gaan specialiseren in de relatie tussen fysieke en mentale gezondheid bij jongeren. Nieuwsgierig zijn naar de redenen achter bepaald gedrag, een band opbouwen door middel van sport en een veilige en ontspannen sfeer verzorgen voor het behalen van de doelen. Vanuit mijn eigen ervaringen verken ik samen met de cliënten nieuwe mogelijkheden om met lastige situaties om te gaan.Iris van der Ster

Na mijn opleiding Social Work heb ik de pre-master en master forensische pedagogiek afgerond aan de UVA. Daarnaast heb ik een opleiding cognitieve gedragstherapie en EMDR gedaan. Ik zet mijn deskundigheid en ervaring in binnen De Weg van de Held. Op een creatieve en actieve manier behandel ik de meiden die aangemeld worden.

Steven Alberti

Veel van de uitdagingen waar onze cliënten tegen aanlopen ken ik uit mijn jeugd. Mijn eerste carrière was binnen defensie. Daarna heb ik binnen het onderwijs (met name MBO) veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren en groepen jongeren. Daar heb ik dagelijks ervaren hoe mooi het is om er echt te zijn voor jongeren en hen te ondersteunen in de uitdagingen die zij tegenkomen.

Silke Beljaars

Nadat ik de opleiding Psychomotorische therapie (PMT) heb afgerond ben ik als therapeut gaan werken bij een kickboksschool en later binnen de GGZ. In deze periode heb ik een opleiding gevolgd die zich richt op weerbaarheid en agressieregulatie door middel van vechtsport. Binnen De Weg van de Held geef ik individuele begeleiding en groepstrainingen. In de begeleiding stellen we jouw kracht centraal en werken we samen toe naar autonomie.
Harm Hesse

Ik ben vader van 2 prachtige dochters. Na 7 jaar werkervaring binnen de Finance heb ik het roer omgegooid en heb ik de minor psychomotorische therapie aan de UVA afgerond. Nu ben ik bezig met mijn master PMT op Windesheim in Zwolle. Samen met mijn cliënten werk ik op een ervaringsgerichte manier aan de koppeling tussen gevoel, gedachtes en gedrag. Ik heb veel energie en ben positief ingesteld.Hans Muis

Binnen De Weg van de Held werk ik vooral aan de opdrachten die wij in het onderwijs doen. Ik heb ruim 20 jaar werkervaring binnen het speciaal onderwijs, middelbaar en middelbaar beroepsonderwijs. Het werken met uitdagende klassen en het werken met docenten en docententeams is helemaal mijn ding. Als oud gymdocent ken ik ook hierin de kracht van het bewegend leren.

Aisa Groise

Ik werk als trainer en coach voor De Weg van de Held. Ik heb zelf op mijn weg naar volwassenheid veel dingen meegemaakt waardoor ik jongeren goed begrijp en goed bij hen kan aansluiten. Ook jongeren die moeten omgaan met cultuurverschillen tussen thuis, straat en bijvoorbeeld school of werk. Ik vind het mooi om de levenslessen die ik in het boksen (meer dan 15 jaar ervaring in trainen, wedstrijden en lesgeven) heb geleerd te delen met jongeren.

Imad Najah

Naast mijn opleiding topsport management heb ik 22 jaar ervaring in het profvoetbal. Zowel als speler als ook binnen de scouting. Ik heb ik veel trainingen gegeven en coaching gedaan van de jeugd waarbij we naast de voetbal skills veel aandacht hadden voor de persoonlijke ontwikkeling en de coping stijlen van de spelers. Veerkracht, verbinding, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn voor mij belangrijke thema’s in de begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid.
Jan Willem van Broekhoven

Sinds januari 2024 werk ik op de donderdagen voor De Weg van de Held. Hierin kan ik mijn ervaring opgedaan als gymdocent binnen het speciaal onderwijs inzetten. Het zoeken naar creatieve en aansluitende werkvormen om onze cliënten een echte leerervaring te bieden op hun doelen is mijn hobby. Ik geef groepstrainingen, doe individuele begeleiding en doe opdrachten binnen het basis onderwijs.Jochem Maas

In de periode januari t/m juni 2024 rond ik mijn studie Toegepaste Psychologie af middels een stage bij De Weg van de Held. Een mooie kans om hetgeen ik geleerd heb in de praktijk te brengen en mezelf hierin verder te ontwikkelen. Ik vind het mooi en interessant om de verbinding aan te gaan met onze cliënten. Het inzetten van bewegen bij het behalen van de doelen zorgt ervoor dat dit de juiste plek is voor mij.Partners & Opdrachtgevers

Neem contact op!

Wij zijn gevestigd op Fort de Bilt op de Biltsestraatweg 160.
Dit is het fort gelegen net naast de Berekuil. Het is goed bereikbaar met de auto. Ook met de bus is het goed bereikbaar (10 min lopen vanaf bushalte Oorsprongpark).