Onze nieuwe locatie: Fort de Bilt

"Het is niet alleen maar praten zoals ik gewend ben van hulpverleners, maar zij helpen je echt"

Achraf, 18 jaar

Wij bieden specialistische begeleiding aan jongeren uit Utrecht en omgeving. Hierbij zetten we sport in als middel om aan de doelen van onze cliënten te werken. We zijn gevestigd op Fort de Bilt aan de rand van Utrecht Oost (naast de berekuil).

Ook werken wij veel in en aan de rand van het onderwijs; basisonderwijs, voortgezet en MBO. Wij begeleiden individuele leerlingen, groepjes, hele klassen, docenten en docenten teams. Ook hierbij verkennen we eerst de precieze hulpvraag en zetten we sport en bewegen in als middel. We werken met de leerlingen, de docenten en bij voorkeur gezamenlijk aan de gestelde doelen.

Samen met onze cliënten bewandelen we De Weg Van De Held:

D van Doel: we bepalen eerst gezamenlijk jouw doel? Wat wil jij veranderen? Waar wil jij in groeien? Wat wil jij bereiken in de samenwerking met ons?

W van Wapens: we verkennen wat jouw sterke eigenschappen en kwaliteiten zijn en versterken deze zodat jij die kan inzetten voor het behalen van jouw doel.

V van Vrienden: Wie in jouw omgeving is belangrijk voor jou? Wie kan en wil jou helpen? Op wie kan jij bouwen en terugvallen indien nodig?

D van Draken; Welke obstakels moet jij overwinnen om jouw doel te behalen? Welke draken wil jij verslaan. Dit kunnen interne draken zijn (bijv. boosheid of onzekerheid) of externe draken (bijv. diploma halen of contact met je ouders verbeteren)

H van Helpen vanuit je Hart: Wat wil jij terugdoen? Wie wil jij helpen. Wij geloven erin dat iedereen er blij van wordt om ook iets voor een ander te doen. Binnen onze begeleidingstrajecten stimuleren wij onze cliënten om naast het ontvangen van hulp ook anderen te gaan helpen vanuit hun hart.

Kernwaarden in onze werkwijze zijn: vriendelijkheid, nieuwsgierigheid, duidelijkheid en zorgvuldigheid. We werken vanuit de visie dat jongeren (en ook volwassenen) de volgende emotionele behoeften hebben [1]:

1.     Jezelf kunnen en durven zijn en je eigen keuzes maken (autonomie)

2.     In contact zijn met anderen (verbondenheid)

3.     Ervaren dat je het goed doet (competentie)

Wij werken met jongeren en gezinnen aan doelen op o.a. de volgende gebieden:

Wij werken samen met alle grote organisaties op de sociale kaart van Utrecht zoals: gemeente Utrecht, Spoor030, Koos, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en veel scholen binnen het voortgezette en primaire onderwijs.

[1] Op basis van de zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan